Kickboxing

Struktura Kickboxingu

Wśród ćwiczeń charakterystycznych dla treningu kick-boxingu wyróżnić można trzy podstawowe grupy:

  • ćwiczenia ogólnorozwojowe;
  • ćwiczenia ukierunkowane na rozwój specyficznych dla kick-boxingu cech motorycznych;
  • ćwiczenia właściwej techniki kick-boxingu .

Spośród technik typowych dla kick-boxingu wymienić można:

  • ćwiczenia pozycji;
  • sposoby poruszania się;
  • techniki ręczne;
  • techniki nożne;
  • obrony bierne;
  • obrony czynne;
  • obrony sytuacyjne.

Formy pracy na treningu, szczególnie na treningu z dziećmi, są mocno zróżnicowane. Poczynając od ćwiczeń indywidualnych na komendę, poprzez ćwiczenia w grupach na komendę bez partnera, ćwiczenia w grupie z partnerem czynnym i biernym, ćwiczenia z partnerem według wskazówek trenera, aż do ćwiczeń bez ograniczania inicjatywy partnerów .

Ponadto w zajęciach, szczególnie dla najmłodszych, nie są pomijane takie elementy treningu jak gry i zabawy zespołowe, a także wprowadzanie zagadnień teoretycznych, głównie wiadomości z zakresu anatomii, historii sportu, klasycznego nazewnictwa oraz głównych przepisów panujących na treningu i zawodach.

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis