Taekwondo

Stopnie w Taekwondo

Poszczególne stopnie i kolory pasów symbolizują umiejętności ćwiczących. Stopnie uczniowskie oznaczane są kolejno od 10 cup (stopień najniższy) do 1 cup (stopień najwyższy), stopnie mistrzowskie – odwrotnie od I Dan do IX Dan.

Stopnie uczniowskie dziecięce/młodzieżowe cup (20 stopni)

Stopnie uczniowskie seniorskie cup (10 stopni)


10 cup – pas biały : Oznacza czystość, bezradność, otwartość na wiedzę.


9 cup – pas biały z żółtą belką : stopień pośredni


8 cup – pas żółty : Symbolizuje ziemię, w której rozwija się roślina, tak jak rozwijają się i umacniają umiejętności adepta taekwondo.


7 cup – pas żółty z zieloną belką : stopień pośredni


6 cup – pas zielony : Oznacza intensywnie rozwijającą się roślinę, symbolizującą wzrastające umiejętności ćwiczącego.


5 cup – pas zielony z niebieską belką : stopień pośredni


4 cup – pas niebieski : Symbol nieba, w którego kierunku pnie się roślina, przekształcająca się w potężne drzewo, granica, do jakiej powinien dążyć adept.


3 cup – pas niebieski z czerwoną belką : stopień pośredni


2 cup – pas czerwony : Jest ostrzeżeniem dla potencjalnych przeciwników przed umiejętnościami trenującego, jednocześnie obliguje ćwiczącego do samokontroli.


1 cup – pas czerwony z czarną belką : stopień pośredni

Stopnie mistrzowskie Dan (9 stopni)

Oznaczane są czarnym pasem i cyframi rzymskimi w kolorze złotym/żółtym.
Kolor czarny jest połączeniem wszystkich barw, dlatego jest przeznaczony dla mistrzów. Jako przeciwieństwo białego oznacza wysokie umiejętności ćwiczącego taekwondo, odwagę, samokontrolę, dojrzałość.


I-III Dan – Młodszy Instruktor (Boosabum)


IV-VI Dan – Instruktor (Sabum)


VII-VIII Dan – Mistrz (Sahyum)


IX Dan – Wielki Mistrz (Saseong)

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis