Wskazówki dla zawodników

Jak wykonać kopnięcia?

Poniżej zamieszczamy krótkie filmy wykonane przez naszego zaawansowanego zawodnika, który pokaże podstawowe kopnięcia i ciosy proste.

Pamiętaj, przy wykonaniu każdej techniki trzymaj ręce w gardzie i rób wydech.

Ciosy proste

Apchaolligi

(czytaj: apczaoligi)- wymach prostą nogą w przód

twimyo apchaolligi

(czytaj: timio apczaoligi)- wymach prostą nogą w przód z wyskoku

golcholligi

(czytaj: golczoligi)- wymach prostą nogą po łuku

anuro golchoolligi

(czytaj: anuro golczooligi)- wymach prostą nogą po łuku do środka

bakkuro golchoolligi

(czytaj: pakuro golczooligi) - wymach prostą nogą po łuku na zewnątrz

yopchaolligi

(czytaj: jopczaoligi)- wymach prostą nogą w bok

ap chagi

(czytaj: ap czagi)- kopnięcie frontalne (w przód)

twimyo ap chagi

(czytaj: timio ap czagi)- kopnięcie frontalne (w przód) z wyskoku

naeryo chagi

(czytaj: nerjo czagi)- kopnięcie opadające prostą nogą

anuro naeryo chagi

(czytaj: anuro nerjo czagi)- kopnięcie opadające prostą nogą do środka

bakkuro naeryo chagi

(czytaj: pakuro nerjo czagi)- kopnięcie opadające prostą nogą na zewnątrz

twimyo naeryo chagi

(czytaj: timio nerjo czagi)- kopnięcie opadające prostą nogą z wyskoku

dwit chagi

(czytaj: dłit czagi)- kopnięcie w tył

twimyo dwit chagi

(czytaj: timio dłit czagi)- kopnięcie w tył z wyskoku

yop chagi

(czytaj: jop czagi)- kopnięcie boczne

twimyo yop chagi

(czytaj: timio jop czagi)- kopnięcie boczne z wyskoku

dollyo chagi

(czytaj: doljo czagi)- kopnięcie sierpowe (po łuku)

nopi ap chagi

(czytaj: nopi ap czagi)- kopnięcie dosiężne

twimyo nopi ap chagi

(czytaj: timio nopi ap czagi)- kopnięcie dosiężne z wysoku (do góry)

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis