Aktualności

Zapraszamy na XI Puchar Orientu dla dzieci i młodzików – festyn rodzinny połączony z turniejem sportowym.

Z przyjemnością informujemy wszystkich naszych zawodników, że już niebawem odbędzie się kolejna edycja klubowego turnieju „Puchar Orientu”. Tegoroczna już jedenasta edycja imprezy, odbędzie się 28 października na Hali Sportowej Częstochowa. Zawody połączone będą z rodzinnym festynem, który skierowany jest do wszystkich mieszkańców Częstochowy. Prosimy o uwzględnienie tego terminu w swoich planach. Liczymy na stuprocentową frekwencję wszystkich zawodników „Orientu”.

W turnieju udział wezmą trzy grupy wiekowe:

– dzieci młodsze (roczniki 2013, 2014, 2015)

– dzieci starsze (roczniki 2009, 2010, 2011, 2012)

– młodzicy (roczniki 2006, 2007, 2008)

Wymogiem formalnym będzie pisemna zgoda rodziców. Ze względu na rekreacyjny i wewnątrzklubowy charakter turnieju nie będą konieczne badania od lekarza sportowego.

W rozwinięciu wiadomości przedstawiamy pełny komunikat.

 

Zadanie finansowane jest ze środków otrzymanych z Gminy Miasto Częstochowa.
Promowanie wśród dzieci i młodzieży aktywnych form spędzania czasu wolnego oraz zdrowego stylu życia poprzez realizację projektów i programów profilaktycznych.
Tytuł zadania: Aktywny wypoczynek i sport najlepszą używką

 

XI PUCHAR ORIENTU DLA DZIECI I MŁODZIKÓW

Data: 28.10.2018 (niedziela)

Miejsce: Hala Sportowa Częstochowa, ul. Żużlowa 4

Godziny: 9:00 – 17:00 (szczegółowy podział podany zostanie po zamknięciu zapisów na zawody, ok 16 października)

Organizator: Klub Sportowy „Orient”, Zbigniew Pawlak

Miło nam poinformować, że Miasto Częstochowa wspiera nasze działania. Zbliżający się turniej XI Puchar Orientu zostanie zorganizowany przy współudziale Urzędu Miasta w ramach Inicjatyw Lokalnych.

Uczestnicy:

– dzieci młodsze (roczniki 2013, 2014, 2015)

– dzieci starsze (roczniki 2009, 2010, 2011, 2012)

– młodzicy (roczniki 2006, 2007, 2008)

W turnieju startują wszyscy zawodnicy bez względu na posiadany stopień. Zawodnicy będą dzieleni w kategoriach ze względu na posiadany wiek/wzrost/stopień.

Wymagania:

– pisemna zgoda (oświadczenie) rodziców dot. udziału w turnieju,

– dobok lub strój klubowy (strój klubowy to koszulka klubowa oraz długie spodnie dresowe),

– sprzęt sportowy (zawodnicy powinni posiadać swój sprzęt sportowy, osoby nie posiadające sprzętu będą mogły wypożyczyć sprzęt klubowy na miejscu),

– zgłoszenie w terminie do 14 października włącznie, zgłoszenie obejmuje dostarczenie zgody rodziców do instruktora. Zaznaczamy, że po tym terminie żadne zgłoszenia nie będą przyjmowane.

Dojazd: we własnym zakresie.

Wyżywienie: każdy zawodnik otrzyma talon na posiłek

Hala podzielona będzie na dwie części:

I część sportowa, na której będą 3 lub 4 maty, zawodnicy wchodzą tam pod opieką instruktorów

II część rekreacyjna, na której będą atrakcje dodatkowe, gdzie dzieci są pod opieką rodziców.

Konkurencje:

Dzieci młodsze:

  1. Walki soft-stick
  2. Techniki szybkościowe: ap chagi/apchaolligi – wykonywane dowolną nogą lub nogami na zmianę w czasie 10sek, na wysokość pasa kopiącego.
  3. Techniki specjalne: nopi ap chagi (kopnięcie dosiężne – wykonywane z miejsca lub z rozbiegu z wyskokiem lub bez jak najwyżej)

Dzieci starsze:

  1. Walki soft-stick
  2. Techniki szybkościowe: ap chagi/apchaolligi kopane od dołu tarczy
  3. Techniki specjalne: twimyo nopi ap chagi

Młodzicy:

  1. Walki touch-contact (dla zawodników średniozaawansowanych i zaawansowanych)
  2. Walki soft-stick (dla zawodników początkujących)
  3. Techniki szybkościowe: dollyo chagi
  4. Techniki specjalne: twimyo nopi ap chagi

Konkurencje dla dzieci starszych i młodzików rozgrywane zostaną wg regulaminu ZS PUT.

Nagrody: medale, dyplomy za miejsca, nagrody rzeczowe za 1, 2 i 3 miejsce, dyplomy uczestnictwa dla wszystkich, upominki rzeczowe dla wszystkich.

Atrakcje dodatkowe:

– dmuchańce,

– malowanie buzi

– fotobudka,

– planowane konkurencje dziecko + rodzic

Organizator zastrzega sobie prawo zmiany atrakcji.

Wszystkie atrakcje są bezpłatne. Udział w części rekreacyjnej mogą brać nie tylko zawodnicy, ale także osoby spoza klubu.

Przez cały czas trwania festynu dostępna będzie także kawiarenka, w której będzie można zakupić napoje, jedzenie, słodycze itp. oraz stoisko z wartą cukrową i popcornem.

Serdecznie zapraszamy!

W razie pytań prosimy o kontakt z organizatorem: 505 074 423

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis