Aktualności

Zapraszamy do wspólnej zabawy w „Magicznej Krainie”

W ramach realizacji wakacyjnych treningów taekwondo, zapraszamy do udziału w kolejnej dodatkowej atrakcji finansowanej przez Klub i Urząd Miasta Częstochowy – wyjściu do Centrum Zabaw MAGICZNA KRAINA.

Data: 27.08.2015 (czwartek)

Godziny: 16:00-18:00

Opłata: wejście do „Magicznej Krainy” jest darmowe; zapisy są wiążące; osoby, które zapiszą się na listę uczestników, a następnie zrezygnują z wyjścia zobowiązane są pokryć całość kosztów biletu; pozostałe koszty poniesione na terenie centrum zabaw (napoje, lody itp. )zawodnicy pokrywają we własnym zakresie

Wymagania:

– pisemna zgoda rodziców (do pobrania)

– oświadczenie dot. odbioru dziecka (w przypadku, gdy dziecko po basenie odbierane będzie przez inną osobę niż prawny opiekun, należy dostarczy oświadczenie, w którym opiekun wyraża zgodę na odbiór dziecka przez wskazaną osobę, druk do pobrania w dziale „Do pobrania”) – PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE TEJ KWESTII, ponieważ wyjście z centrum abaw jest momentem przekazania przez instruktora opieki nad dzieckiem, instruktor może przekazać opiekę WYŁĄCZNIE PRAWNEMU OPIEKUNOWI LUB OSOBIE DO TEGO UPOWAŻNIONEJ NA PIŚMIE. Przypominamy, że takie upoważnienie dotyczy również odbioru dziecka przez babcię, dziadka, ciocię, wujka i innych członków rodziny, nie będących prawnymi opiekunami. Dziecko nie posiadające upoważnienia będzie musiało zostać odebrane przez prawnego opiekuna.

Co należy zabrać: koszulkę klubową!, ubrania na zmianę, picie, ewentualnie lekki prowiant; prosimy nie zakładać dzieciom biżuterii oraz nie dawać rzeczy wartościowych, w szczególności telefonów komórkowych, instruktorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione przez dzieci

Zgłoszenia: do środy 26 sierpnia, do instruktorki Magdaleny Makowskiej, tel. 519 106 036

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis