Aktualności

Zapraszamy do wspólnej zabawy w „Magicznej Krainie”!

W ramach akcji „Ferie w mieście”, którą realizujemy wspólnie z Urzędem Miasta Częstochowy, zapraszamy do wspólnej zabawy w „Magicznej Krainie”. Atrakcja zorganizowana jest dodatkowo, dla tych dzieci, które nie biorą udziału w półkoloniach.

Data: 20.01.2017 r. (piątek)

Godziny: 11:00 – 13:00 (zawodnicy przebywają pod opieką trenerów KS ORIENT”, następne w godz. 13:00 – 14:00 mogą zostać w „Magicznej Krainie” w ramach wykupionego biletu, ale pod opieką rodziców

Opłata: wejście do „Magicznej Krainy” jest darmowe; zapisy są wiążące; osoby, które zapiszą się na listę uczestników, a następnie zrezygnują z wyjścia zobowiązane są pokryć całość kosztów biletu; pozostałe koszty poniesione na terenie centrum zabaw (napoje itp. )zawodnicy pokrywają we własnym zakresie

Wymagania:

– pisemna zgoda rodziców (do pobrania)

Prosimy o dokładne wypełnienie zgody i zwrócenie szczególnej uwagi na oświadczenie dot. odbioru dziecka przez osobę inną niż prawny opiekun. Wyjście z centrum zabaw jest momentem przekazania przez instruktora opieki nad dzieckiem, instruktor może przekazać opiekę WYŁĄCZNIE PRAWNEMU OPIEKUNOWI LUB OSOBIE DO TEGO UPOWAŻNIONEJ NA PIŚMIE. Przypominamy, że takie upoważnienie dotyczy również odbioru dziecka przez babcię, dziadka, ciocię, wujka i innych członków rodziny, nie będących prawnymi opiekunami. Dziecko nie posiadające upoważnienia będzie musiało zostać odebrane przez prawnego opiekuna.

Co należy zabrać: koszulkę klubową!, ubrania na zmianę, picie, ewentualnie lekki prowiant; prosimy nie zakładać dzieciom biżuterii oraz nie dawać rzeczy wartościowych, w szczególności telefonów komórkowych, instruktorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione przez dzieci

Zgłoszenia: do czwartku, 19 stycznia, do instruktorów podczas treningów.

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis