Aktualności

Wyjście do „Magicznej Krainy”

W ramach realizacji wakacyjnych treningów taekwondo, zapraszamy do udziału w dodatkowej atrakcji finansowanej przez Klub i Urząd Miasta Częstochowy – wyjściu do Centrum Zabaw MAGICZNA KRAINA.

Data: 14.07.2017 (piątek)

Godziny: 17:30-19:30 pod opieką instruktorów + opcjonalnie 19:30-20:30 pod opieką rodziców

Dzieci mają wykupione bilety na 3 godziny (od 17:30 do 20:30), instruktorzy zapewniają dzieciom opiekę wyłącznie do godziny 19:30, po tej godzinie dzieci mogą zostać w Magicznej Krainie pod opieką rodziców, dlatego każdy rodzic zobowiązany jest odebrać dziecko punktualnie o godz. 19:30.

Zbiórka: godz. 17:25 przed wejściem do Magicznej Krainy

Opłata: wejście do „Magicznej Krainy” jest darmowe; zapisy są wiążące; osoby, które zapiszą się na listę uczestników, a następnie zrezygnują z wyjścia zobowiązane są pokryć całość kosztów biletu; pozostałe koszty poniesione na terenie centrum zabaw (napoje, lody itp.) zawodnicy pokrywają we własnym zakresie

Wymagania: pisemna zgoda rodziców (do pobrania na stronie klubowej)

Na zgodzie należy określić, czy dziecko odbierane będzie przez prawnego opiekuna. Jeśli dziecko odbierane będzie przez inną osobę niż prawny opiekun, np. babcię, ciocię, dziadka, musi zostać wypełniona dodatkowa rubryka na formularzu. Instruktorzy mogą oddać dziecko pod opiekę wyłącznie prawnemu opiekunowi lub osobie do tego upoważnionej na piśmie.

Co należy zabrać: koszulkę klubową!, ubrania na zmianę, picie, ewentualnie lekki prowiant; prosimy nie zakładać dzieciom biżuterii oraz nie dawać rzeczy wartościowych, w szczególności telefonów komórkowych, instruktorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione przez dzieci

Zgłoszenia: na treningach we wtorek 11.07 lub w czwartek 13.07.2017, zgłoszenie obejmuje dostarczenie wypełnionej zgody rodziców

Ilość miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis