Aktualności

Wycieczka do „Magicznej Krainy”

Uwaga, uwaga!

W najbliższy poniedziałek, 25 lipca, organizujemy wycieczkę do „Magicznej Krainy”.

Wyjście jest nieodpłatne, w całości finansowane ze środków Klubu i Urzędu Miasta Częstochowy w ramach akcji „Lato w mieście”.

Dzieci mają wykupione wejście na 3 godziny – od 15:30 do 18:30, w godzinach 15:30-17:30 dzieci pozostają pod opieką trenerów, od godziny 17:30 do 18:30 dzieci mogą zostać jeszcze na godzinę, ale tylko pod opieką prawnych opiekunów!

Dzieci mają wykupiony poczęstunek – tosty i soki.

Zbiórka przy „Magicznej Krainie” o 15:25.

Wymagania:

– pisemna zgoda rodziców (do pobrania na stronie klubowej)

– oświadczenie dot. odbioru dziecka zawarte w zgodzie rodziców (w przypadku, gdy dziecko odbierane będzie przez inną osobę niż prawny opiekun, należy dostarczy oświadczenie, w którym opiekun wyraża zgodę na odbiór dziecka przez wskazaną osobę) – PROSIMY O POWAŻNE POTRAKTOWANIE TEJ KWESTII, ponieważ wyjście z centrum zabaw jest momentem przekazania przez instruktora opieki nad dzieckiem, instruktor może przekazać opiekę WYŁĄCZNIE PRAWNEMU OPIEKUNOWI LUB OSOBIE DO TEGO UPOWAŻNIONEJ NA PIŚMIE. Przypominamy, że takie upoważnienie dotyczy również odbioru dziecka przez babcię, dziadka, ciocię, wujka i innych członków rodziny, nie będących prawnymi opiekunami. Dziecko nie posiadające upoważnienia będzie musiało zostać odebrane przez prawnego opiekuna.

Co należy zabrać: koszulkę klubową!, ubrania na zmianę, wodę; prosimy nie zakładać dzieciom biżuterii oraz nie dawać rzeczy wartościowych, w szczególności telefonów komórkowych, instruktorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione przez dzieci

Zgłoszenia: do czwartku 21 lipca do instruktorki Magdaleny Makowskiej, decyduje kolejność zgłoszeń, zastrzegamy prawo do odwołania wycieczki w przypadku zbyt małej ilości chętnych lub też do niewpisania dziecka na listę w przypadku zbyt dużej ilości chętnych

W PRZYPADKU ZAPISANIA SIĘ NA LISTĘ, A NASTĘPNIE NIESTAWIENIA DO CENTRUM ZABAW RODZIC PONOSI CAŁOŚĆ KOSZTÓW.

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis