Aktualności

Obóz powoli dobiega końca…

DSC_4215XXIII Obóz Taekwondo KS ORIENT powoli dobiega końca. Za nami większość atrakcji obozowych: chrzest, konkurs tańca Dance Star, konkurs pływania na byle czym, wybory Miss i Mistera obozu, wiele treningów i zajęć w grupach.

Przed nami wycieczka do parku linowego, egzaminy, ognisko, „Zwierzęcy Mam Talent” i dalsze zajęcia w grupach.

We wtorek po obiedzie pakujemy się i opuszczamy słoneczny Wałcz.

Obozowicze będą telefonicznie informować rodziców o dokładnej godzinie wyjazdu, a w czasie drogi na bieżąco będą przekazywać informacje dotyczące dokładnej godziny przyjazdu. Zbiórka zorganizowana będzie w tym samym miejscu jak przy wyjeździe, tj. parking przy dworcu głównym PKP w Częstochowie od strony ulicy Piłsudskiego.

PRZYPOMINAMY, ŻE KAŻDA NIEPEŁNOLETNIA OSOBA MUSI ZOSTAĆ ODEBRANA ZE ZBIÓRKI PRZEZ SWOJEGO PRAWNEGO OPIEKUNA.

KAŻDORAZOWO, GDY OSOBĄ ODBIERAJĄCĄ BĘDZIE OSOBA INNA NIŻ PRAWNY OPIEKUN (np. ciocia, wujek, babcia, dziadek, rodzic innego zawodnika) NIEZBĘDNE JEST PISEMNE OŚWIADCZENIE RODZICA UPOWAŻNIAJĄCE DO ODBIORU DZIECKA PRZEZ DANĄ OSOBĘ (treść poniżej).

———-

Ja, niżej podpisany/a …………………. niniejszym upoważniam panią/pana ……………. legitymującą się dowodem osobistym ……………………………. (seria i nr dowodu) do odebrania w dniu 21/22.07.2015 mojego dziecka ……………………………. (imię i nazwisko dziecka) z obozu sportowego organizowanego przez KS ORIENT. Przekazuję opiekę nad moim dzieckiem w/w osobie, zwalniając tym samym z odpowiedzialności KS ORIENT.

(Oświadczenie zawierać powinno datę i miejsce jego przygotowania oraz czytelny podpis prawnego opiekuna; osoba upoważniona- odbierająca dziecko powinna mieć przy sobie dowód osobisty).

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis