Aktualności

Komunikat Gladius Cup 2014

1413119849gladius-cup-2014-miniW rozwinięciu wiadomości znajduje się szczegółowy komunikat zbliżającego się turnieju Gladius Cup 2014, który odbędzie się 8 listopada w Ostródzie. Zgłoszenia na zawody przyjmują instruktorzy do 5 listopada.

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie „Gladius”, Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do, OCSiR Ostróda

PATRONAT: Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas, Burmistrz Miasta Ostróda Pan Czesław Najmowicz

TERMIN: 08.11.2014

MIEJSCE: Hala Sportowa OCSiR, ul. Kościuszki 22A, Ostróda

OPŁATA STARTOWA: 50 zł niezależnie od ilości konkurencji w których startuje zawodnik

DOJAZD

ZBIÓRKA: godz. 24:00 (w nocy z piątku na sobotę) na parkingu przy Dworcu Głównym PKP w Częstochowie, od strony ul. Piłsudskiego

CENA PRZEJAZDU: 120zł (w obie strony)

KONKURENCJE:

Dzieci młodsze (do 2009 r.) – rekreacyjne konkurencje sprawnościowe (konkurencje ogólnosprawnościowe, na końcu komunikatu).

Najmłodsze dzieci nie muszą posiadać badań od lekarza sportowego, a jedynie oświadczenie rodziców. Wzór oświadczenia – w dziale do pobrania.

Dzieci (7-8-9-10 lat roczniki 2008, 07, 06, 05) – techniki szybkościowe, konkurencja sprawnościowa- soft-stick.

Dzieci nie muszą posiadać badań od lekarza sportowego, a jedynie oświadczenie rodziców. Wzór – w dziale do pobrania.

Młodzicy (10 – 11 – 12 lat roczniki 2004, 03, 02) – walki semi-contact, light-contact

Kadeci (13 – 14 – 15 lat roczniki 2001, 2000, 1999) – walki semi-contact, light-contact lub light-kick

Juniorzy (16 – 17 – 18 lat roczniki 98, 97, 96) – walki semi-contact, light-contact lub light- kick

Seniorzy (19 lat i powyżej roczniki 95 i starsi) – walki semi-contact, light-kick lub full-contact

UWAGA: Kadeci, juniorzy i seniorzy mogą startować tylko w jednej z formuł walki ciągłej.

KATEGORIE:

SEMI-CONTACT (podział wzrostowy)

a) młodziczki -140 cm, -150 cm, +150 cm

młodzicy -135 cm, -145 cm, -150 cm, -155 cm, +155 cm

b) kadetki – 155 cm, – 165 cm, + 165 cm

kadeci – 150 cm, – 160 cm, – 170 cm, + 170 cm

c) juniorki -160 cm, -170 cm, +170 cm

juniorzy – 165 cm, – 175 cm, – 185 cm, + 185 cm

d) seniorki -160 cm, -170 cm, +170 cm

seniorzy -175 cm, -180 -185cm, +185 cm

LIGHT-CONTACT, LIGHT-KICK, FULL-CONTACT (podział wagowy)

a) kadetki – 43 kg, – 50 kg, – 57 kg, + 57 kg

kadeci – 42 kg, – 48 kg, – 54 kg, – 60 kg, – 66 kg, + 66 kg

b) juniorki – 50 kg, – 57 kg, – 64 kg, + 64 kg

juniorzy – 54 kg, – 60 kg, – 66 kg, – 72 kg, – 78 kg, + 78 kg

c) seniorki – 50 kg, – 57 kg, – 64 kg, + 64 kg

seniorzy – 60 kg, – 66 kg, – 72 kg, – 78 kg, – 84 kg, + 84 kg.

UWAGA: ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ŁĄCZENIA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH OSÓB

NAGRODY: medale i dyplomy.

OPIEKA MEDYCZNA ZAWODÓW: zapewnia organizator.

REGULAMIN ZAWODÓW: obsada sędziowska, ubiory sędziów, kategorie zawodów, sprzęt ochronny, regulaminy rozgrywania poszczególnych konkurencji: zgodnie z przepisami obowiązującymi w zawodach PUT. Zawodnicy startujący w turnieju występują w dobokach.

PLAN ZAWODÓW:

Sobota (08.11.2014r.)

8:00-9:00- odprawa techniczna kierowników drużyn, kontrola dokumentów (książeczki zdrowia, oświadczenia rodziców, itd.)

9:00-13:00- konkurencje dzieci i młodzików

13:00-13:30- uroczyste otwarcie zawodów

13:30-20:00- walki semi-contact, light-contact, lihgt-kick i full-contact kadetów, juniorów, seniorów

UWAGA! Plan zawodów może ulec zmianie w trakcie trwania zawodów.

WYŻYWIENIE: we własnym zakresie

WARUNKI UCZESTNICTWA:

– zgłoszenie w terminie;

– opłacenie startowego;

– *ważne badania lekarskie od lekarza sportowego w książeczce sportowca [Badania ważne są 6 miesięcy]- dotyczy: młodzików, kadetów, juniorów, seniorów- do 23. roku życia;

UWAGA! Badania lekarskie muszą zawierać:

a. Pieczątkę lekarza ze specjalizacją „Lekarz sportowy”

b. Pieczątkę przychodni.

c. Datę wykonania badania i termin ważności.

d. informacje o wykonywanym sporcie (Taekwondo, Kick-Boxing, K1 itp) – w książeczce sportowca, lub odpowiednia adnotacja na zaświadczeniu od lekarza.

– *oświadczenie o stanie zdrowia dla osób powyżej 23. roku życia;

– *oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dla dzieci (roczniki 2007-2004);

– *oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dla dzieci (ur. do roku 2008);

– zezwolenie rodziców na udział w zawodach dla osób niepełnoletnich.

ZGŁOSZENIA: w nieprzekraczalnym terminie do 05.11.2014r., do instruktorów.

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis