Aktualności

GLADIUS CUP 2016

gladius_plakat_a2_final_b

Stowarzyszenie „Gladius” oraz Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do zapraszają na turniej Mistrzostwa Polski Północnej w Taekwon-do ZS PUT – GLADIUS CUP 2016.

Cykliczny turniej zorganizowany zostanie tradycyjnie w Ostródzie, 29 października 2016.

Szczegółowe informacje dla naszych zawodników zamieszczamy w rozwinięciu wiadomości…

 

ORGANIZATORZY: Stowarzyszenie „Gladius”, Związek Sportowy Polska Unia Taekwon-do, Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji

PATRONAT: Wójt Gminy Ostróda Pan Bogusław Fijas, Burmistrz Miasta Ostróda Pan Czesław Najmowicz

TERMIN: 29.10.2016 r.

MIEJSCE: Hala Sportowa OCSiR, ul. Kościuszki 22A, Ostróda

REJESTRACJA, WAŻENIE, MIERZENIE:

Kategorie wzrostowe i wagowe zgłoszone w kartach weryfikowane będą wyrywkowo w trakcie zawodów w przypadku wątpliwości sędziów lub kierowników drużyn. Drabinki startowe sporządzone zostaną na podstawie kart zgłoszeń. W sytuacji, gdy pomiar wagi lub wzrostu w dniu zawodów wykaże różnicę z kategorią zgłoszoną zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

OPŁATA STARTOWA: 60 zł niezależnie od ilości konkurencji w których startuje zawodnik.

DOJAZD: informacje podane zostaną niebawem

KONKURENCJE:

Dzieci młodsze (roczniki do 2011 r.)

 • rekreacyjne konkurencje sprawnościowe (konkurencje ogólnosprawnościowe opisane na końcu komunikatu).

Dzieci (roczniki 2010, 09, 08, 07)

 • konkurencja sprawnościowa soft-stick,
 • techniki szybkościowe

Dodatkowo chętne dzieci z rocznika 2008 i 2007 wystartować będą mogły w konkurencji walk touch- contact.

Młodzicy (roczniki 2006, 05, 04)

 • walki touch-contact, techniki szybkościowe

Dzieci młodsze, dzieci i młodzicy nie muszą posiadać badań od lekarza sportowego, a jedynie oświadczenie rodziców. Wzór oświadczenia dostępny będzie do pobrania na naszej stronie.

Kadeci (roczniki 2003, 2002, 2001)

 • walki semi-contact, light-contact

Juniorzy (roczniki 2000, 99, 98)

 • walki semi-contact, light-contact

Seniorzy (roczniki 1997 i starsi)

 • walki semi-contact, light-contact

KATEGORIE:

KONKURENCJE SPRAWNOŚCIOWE dla dzieci młodszych i dzieci (soft-stick, techniki szybkościowe)

Startujący rywalizują w swoich grupach bez podziału na płeć. W przypadku dużej ilości zgłoszeń organizator zastrzega sobie możliwość dokonania podziału w obu kategoriach na dwie grupy (wyższą i niższą). Podział dokonany zostanie na podstawie faktycznych pomiarów wzrostów zgłoszonych drogą mailową przez trenerów.

TOUCH-CONTACT (podział wzrostowy)

a) młodziczki -140 cm, -150 cm, +150 cm

młodzicy -135 cm, -145 cm, -150 cm, -155 cm, +155 cm

SEMI-CONTACT (podział wzrostowy)

a) kadetki – 155 cm, – 165 cm, + 165 cm

kadeci – 150 cm, – 160 cm, – 170 cm, + 170 cm

b) juniorki -160 cm, -170 cm, +170 cm

juniorzy – 165 cm, – 175 cm, – 185 cm, + 185 cm

c) seniorki -160 cm, -170 cm, +170 cm

seniorzy -175 cm, -180 -185cm, +185 cm

LIGHT-CONTACT (podział wagowy)

a) kadetki – 43 kg, – 50 kg, – 57 kg, + 57 kg

kadeci – 42 kg, – 48 kg, – 54 kg, – 60 kg, – 66 kg, + 66 kg

b) juniorki – 50 kg, – 57 kg, – 64 kg, + 64 kg

juniorzy – 54 kg, – 60 kg, – 66 kg, – 72 kg, – 78 kg, + 78 kg

c) seniorki – 50 kg, – 57 kg, – 64 kg, + 64 kg

seniorzy – 60 kg, – 66 kg, – 72 kg, – 78 kg, – 84 kg, + 84 kg.

UKŁADY FORMALNE TRADYCYJNE:

Kategoria łączona: dzieci / młodzik – dowolny układ odpowiadający posiadanemu stopniowi

Kategoria łączona: kadet / junior / senior– dowolny układ odpowiadający posiadanemu stopniowi

UWAGA:

ORGANIZATOR ZASTRZEGA SOBIE PRAWO ŁĄCZENIA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII WZROSTOWYCH, WAGOWYCH, WIEKOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI ZGŁOSZONYCH OSÓB.

NAGRODY: medale i dyplomy

REGULAMIN ZAWODÓW: obsada sędziowska, ubiory sędziów, kategorie zawodów, sprzęt ochronny, regulaminy rozgrywania poszczególnych konkurencji: zgodnie z przepisami obowiązującymi w zawodach PUT.

PLAN ZAWODÓW:

Sobota (29.10.2016 r.)

7:30-8:00 – kontrola dokumentów (oświadczenia rodziców w kat. dzieci młodsze, dzieci i młodzicy)

8 : 45 – odprawa techniczna kierowników drużyn i sędziów

9:00-13:00 – konkurencje dzieci i młodzików

10:00–12:00 – kontrola dokumentów (książeczki zdrowia, oświadczenia dot. pozostałych kategorii wiekowych)

13:00-13:30 – uroczyste otwarcie zawodów

13:30-20:00 – walki semi-contact, light-contact kadetów, juniorów, seniorów

UWAGA! Plan zawodów może ulec zmianie w trakcie trwania zawodów.

WYŻYWIENIE: we własnym zakresie

WARUNKI UCZESTNICTWA:

 • zgłoszenie w terminie;
 • opłacenie startowego;
 • ważne badania lekarskie od lekarza sportowego w książeczce sportowca [Badania ważne są 6 miesięcy] – dotyczy startujących w walkach kadetów, juniorów, seniorów – do 23. roku życia;

UWAGA! Badania lekarskie muszą zawierać:

 1. Pieczątkę lekarza ze specjalizacją „Lekarz sportowy”
 2. Datę wykonania badania i termin ważności.
 3. informacje o wykonywanym sporcie (Taekwondo, Kick-Boxing, K1 itp) – w książeczce sportowca, lub odpowiednia adnotacja na zaświadczeniu od lekarza.
 • zezwolenie rodziców na udział w zawodach dla osób niepełnoletnich;
 • posiadanie polisy NNW dla zawodników na dzień zawodów oraz dojazd;
 • oświadczenie o stanie zdrowia dla osób powyżej 23. roku życia;
 • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dla dzieci, młodzików
 • oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów dla dzieci młodszych (ur. do roku 2011);

Oświadczenie musi być zgodne ze wzorem określonym przez organizatora, który wysłany zostanie do trenerów do dnia 20.10.2016 r.

ZGŁOSZENIA: do instruktorów w nieprzekraczalnym terminie do 19.10.2016 r.

Zgłoszenie obejmuje uregulowanie wszystkich formalności (startowe, książeczka, oświadczenie)

REGULAMIN REKREACYJNYCH KONKURENCJI SPRAWNOŚCIOWYCH DLA DZIECI MŁODSZYCH

 1. KONKURENCJA SPRAWNOŚCIOWA: SOFT-STICK
 • 1 runda x 1min.
 • System pucharowy lub system każdy z każdym (w zależności od ilości zgłoszonych zawodników).
 • Długość pałki dla każdego zawodnika: 50cm.
 • Punktacja: głowa – 2 pkt., pozostałe części ciała z wyjątkiem rąk (w tym tułów, plecy, nogi) – 1 pkt., trafienia w ręce są dozwolone, ale nie są punktowane,
 • W przypadku remisu – dogrywka do pierwszego trafienia.
 1. KONKURENCJA SPRAWNOŚCIOWA: TEMPÓWKI APCHAGI
 • Zawodnik wykonuje wymachy apchagi dowolną nogą (Zawodnik może wykonywać wymachy na przemian nogami lub tylko jedną nogą, lub też raz jednym sposobem, raz drugim).
 • Po każdym wymachu noga musi dotknąć podłoża.
 • Wymachy wykonywane są przez 10 sek.
 • Wymachy wykonywane są w packę ustawioną na wysokości pasa kopiącego.
 • Zawodnicy uczestniczą w dwóch rundach. Wynik ostateczny to suma wymachów z pierwszej i drugiej rundy.

KIEROWNIK EKIPY: instruktorka Monika Cieślik, tel. 535 082 841

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis