Aktualności

Egzaminy na stopnie uczniowskie

Prosimy wszystkich zawodników o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zbliżającego się egzaminu na stopnie uczniowskie. Przypominamy, że zgodnie z zapowiedziami egzaminy zostaną scentralizowane, będą one odbywać się zawsze w jednej sekcji, w sobotę lub niedzielę. Zapisy na egzamin prowadzone będą przez instruktorów podczas treningów do około tygodnia przed egzaminem. Po zebraniu wszystkich list uczestnicy podzieleni zostaną na mniejsze podgrupy, ze względu na wiek i posiadany stopień; każda grupa będzie miała wyznaczoną godzinę egzaminu.

Zdecydowano, że wszystkie egzaminy centralne odbywać się będą w Częstochowie, ze względu na fakt, że jest to sekcja położona pośrodku wszystkich innych grup.

Scentralizowanie egzaminów ma na celu podniesienie jakości egzaminów poprzez zmniejszenie ilości uczestników w każdej z grup; dodatkowo będzie to możliwość nabierania doświadczeń dla zawodników poprzez kontakt z zawodnikami z innych sekcji.

Powyższe zasady zostają wprowadzone od najbliższego egzaminu.

Ponadto, informujemy, że wprowadzony został również nowy system stopni uczniowskich dla dzieci. Celem jego stworzenia jest umożliwienie częstszego zdawania na stopnie uczniowskie dzieciom, zmniejszenie partii materiału egzaminacyjnego oraz bardziej odpowiednie dostosowanie posiadanego pasa do zdobytych umiejętności. Nowy system wprowadzony zostaje dla wszystkich dzieci do wieku młodzika włącznie, tj. w obecnym sezonie sportowym dla wszystkich urodzonych do roku 2003 włącznie (tj. 2003 i młodsi).

W przypadku przechodzenia do systemu stopni seniorskich, zawodnik zachowuje swój stopień do najbliższego egzaminu. Na egzaminie zdaje na kolejny, wyższy stopień w systemie stopni seniorskich.

Wykaz stopni juniorskich i seniorskich przedstawia tabela przygotowana przez ZS PUT.

Data: 21.02.2015 (sobota)

Miejsce: Częstochowa, Szkoła Podstawowa 53, ul. Orkana 95/109

Godziny: 10:00-18:00 (szczegółowy podział podamy po zebraniu wszystkich zapisów, tj. w czwartek lub piątek przed egzaminem)

Zapisy: do instruktorów, w nieprzekraczalnym terminie do czwartku 19 lutego, po tym terminie żadne zapisy nie będą przyjmowane, nie ma również możliwości zapisów bezpośrednio przed egzaminem

Opłaty: bez zmian w stosunku do roku ubiegłego, opłata obejmuje udział w egzaminie i potwierdzenie zaliczenia stopnia certyfikatem ZS PUT, pas należy dokupić we własnym zakresie

Wymagania egzaminacyjne: http://www.ksorient.pl/egzaminy/

 

*Egzamin składa się z części teoretycznej i praktycznej.
*Podczas egzaminu nie dopuszcza się obecności osób postronnych.
*Zaliczony egzamin zostaje potwierdzony imiennym certyfikatem.
*Podczas wręczania certyfikatów rodzice zawodników mogą być obecni na sali.
*Egzamin oceniany jest w skali od 1 (najsłabiej) do 6 (najlepiej).
*Osoba otrzymująca ocenę 1 nie zdaje egzaminu. Pozostałe oceny są pozytywne.

 

Przypominamy także, że wszyscy zawodnicy posiadający stopień 8 cup mają obowiązek posiadać podczas egzaminu dobok. Osoby z niższymi stopniami mogą występować w stroju klubowym. Ponadto obowiązkowe jest posiadanie ochraniaczy (rękawic i szczęki oraz w przypadku osób z wyższym stażem treningowym- pozostałych ochraniaczy.)

Wróć

Dołącz do nas już dziś

Pierwszy trening gratis